Klimata pārmaiņu analīzes rīks

LVGMC EEA_Grants_JPG

Gaisa temperatūra, ºC

Krāsu skala
Latvijas karte

Gada vidējā gaisa temperatūra, 1961.-1990. gadu perioda vidējā vērtība

Latvijas karte

Gada vidējā gaisa temperatūra, 2071. - 2100. gadu perioda vidējā vērtība RCP 4.5 scenārijā

Lejupielādēt datus

Klimata pārmaiņu analīzes rīks ļauj apskatīt līdzšinējo un nākotnes klimatu Latvijā karšu un grafiku veidā. Kartēs ir attēlotas 30 gadu vidējās vērtības izvēlētiem klimatiskiem parametriem, pa kreisi – novērotās vērtības periodā no 1961. līdz 1990. gadam, pa labi – nākotnes klimata parametru vērtības. Atbilstoši izvēlētam nākotnes periodam un klimata pārmaiņu scenārijam, var mainīt pa labi attēlotās kartes. Grafikā attēlotas klimatisko parametru vērtības izvēlētajā novērojumu stacijā. Ar zilo līniju attēlotas parametru novērotās gada vidējās vērtības, savukārt ar dzelteno un sarkano līniju - klimata pārmaiņu scenāriju prognozētās 30 gadu periodu vidējās vērtības.

Klimata pārmaiņu analīzes rīks ir izstrādāts projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros. Projekta rezultāti ir aprakstīti ziņojumā “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai” un ziņojuma kopsavilkumā. Project results are presented in the summary of the report.

Vairāk informācijas par klimata rīku ir pieejama rīka rokasgrāmatā.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz klimata.atlants@lvgmc.lv.